Na de themadag op 29 juni 2017 heeft de LAG werkgroep van Leader Noord-Oost Twente gemeend dat Gezondheid Dichtbij Natuurboerderij Brunninkhuizen in aanmerking komt voor een Leader-subsidie (POP 3) van Europese Unie met gemeente Tubbergen samen. Deze financiën zijn in augustus 2018 toegekend voor het project “Natuurboerderij Brunninkhuizen, een graanproject. Duurzaamheid en gezondheid van grond tot mond”.

Dit  project omvat o.a. kennis omtrent duurzame kwaliteitsborging in de keten; met een marktcreatie die een marktonderzoek, een marketingplan en een businessplan omvat, teeltplanontwikkeling, leren continueren en continueren van duurzaam, gezond en natuurinclusief telen voor grondeigenaren/ telers. Het uittesten van teeltmachines, een ontwerp van de natuurboerderij en het testen van machines voor de bewerking het graneneindproduct. En daarnaast promotie geven aan het project. Dit alles als voortraject om de juiste investeringen te doen en calamiteiten op te vangen. In juli 2018 is gestart met het testen van drogen van granen. Echter bij het vervolgtraject, de marktcreatie is besloten om eerst de juiste organisaties aan te zoeken voor de uitvoering van dit project. Het zal als een deelproject in Gezondheid Dichtbij B.V. uitgewerkt worden.

Terug naar home