Stichting Gezondheid Dichtbij heeft een nieuw verdienmodel bedacht, dat voor iedere beroepsgroep geschikt is. Ze wil hiermee starten in de landbouw, waarbij boeren een eerlijke prijs verdienen. Hierbij hebben:

  • Stoppende boeren hebben weer toekomst
  • Boeren in een natura 2000 gebied hebben kansen
  • Kleine boeren hebben werk
  • Landbouwsubsidies kunnen afgeschaft worden
  • Strenge regelgeving kan versoepeld worden.
  • Boeren kunnen hun cultuurhistorisch erfgoed dat soms al eeuwen in de familie is behouden voor toekomstige generaties.

De gronden worden op een als zijnde biologische wijze bewerkt en duurzame, gezonde gewassen worden geteeld zonder dat er SKAL-certificering of strenge (beheer-)eisen  of regelgeving  nodig is. Dit is mogelijk doordat het verdienmodel los wordt gekoppeld van productie, maar gekoppeld aan duurzaamheid en gezondheid.

Een pilotproject staat klaar! Natuurboerderij Brunninkhuizen.


Terug naar home