Naar een nieuwe economie van duurzaamheid en gezondheid

Terug naar de bron...

Contact opnemen >

Naar een nieuwe economie van duurzaamheid en gezondheid

Terug naar de bron...

Contact opnemen >

Doelstelling

Na jaren van onderzoek en studie combineert oprichter Annette Brunninkhuis-Weersink haar kennis, kunde en achtergrond in Stichting Gezondheid Dichtbij. De doelstelling van de stichting is het aanbieden en bevorderen van eerlijke gezonde duurzame producten en faciliteiten ten behoeven van welzijn en gezondheid van mens, natuur, milieu, gewas, dier en organisatie. Hierbij is het ontwikkelen, behouden ervaren en uitdragen van natuur en cultuurhistorie het vertrekpunt. Het betreft een uitrolconcept.

Stichting Gezondheid Dichtbij kent geen winstoogmerk. De stichting bestaande uit Annette en twee ex-fiscalisten van Deloitte streven naar een nieuwe economie van duurzaamheid en gezondheid. Een pilotproject hiervoor staat klaar met een verdienmodel voor boeren dat losgekoppeld is van productie. Het doel is dat kleine boeren, grondeigenaren en ambachtelijke verwerkers een eerlijke prijs verdienen zonder strenge regelgeving of SKAL certificering, waarbij gezonde, duurzame, eerste levensbehoeften voor de gezondheid en welzijn van de mens worden geproduceerd. Een eerlijke keten van grond tot mond, met eerlijk, gezond, duurzaam geproduceerd voedsel, van spelt en haver met daarnaast rogge als basis voor preventieve gezondheid voor de mens.

Het project start met de realisatie van  een nieuwe natuurboerderij  met als basis een regionale, circulaire economie en welke een biotoop van 1955 en ouder creëert. Het project zal starten met een granenproject, wanneer het Lakenvelderproject start, dan kent de natuurboerderij ook een gesloten systeem. Het project is gesitueerd in de verdwenen Twentse buurtschap Brunninkhuizen – tegenwoordig bekend onder de naam Hezingen – gelegen aan de Duitse grens op 5 kilometer afstand van Ootmarsum in het Natura 2000 gebied Springendal en Dal van de Mosbeek.

"Een nieuwe gezonde duurzame economie kan alleen gestalte krijgen met een nieuw verdienmodel, startend bij de boeren."

Fasen projectplan

set-1-Gezondheid-dichtbij-iconsset-stappenplay-03-spelt-haverGezondheid-dichtbij-iconsset-stappenplay-02

Graanproject

Spelt kwam hier voor in de bronstijd, haver en rogge vooral van 1900 tot 1955. Oberkulmer rotkorn spelt, Aaltense troshaver, Sint Jansrogge worden verbouwd op o.a. agrarisch natuurbeheergronden in samenwerking met kleine boeren/grondeigenaren en ook in Duitsland.  De granen worden van grond tot mond door de boerderij zelf verwerkt en in de markt gezet, waarbij spelt en haver als gezonde voeding.

set-1-Gezondheid-dichtbij-iconsset-stappenplay-16-01Gezondheid-dichtbij-iconsset-stappenplay-04

Infocentrum

Op het bestaande landgoed ‘Oude Brunninckhuis’ wordt een infocentrum Brunninkhuizen gecreëerd, dat een afspiegeling is van het totaalproject van de natuurboerderij met daarnaast info over de natuur, cultuurhistorie en archeologie van de verdwenen buurtschap Brunninkhuizen. Tevens is hier een proeverij/bezichtiging zijn van de eindproducten van de boerderij en promotiemogelijkheden voor partners.

set-1-Gezondheid-dichtbij-iconsset-stappenplay-07Gezondheid-dichtbij-iconsset-stappenplay-06

Lakenvelderproject

Lakenvelderkoeien werden eind 19e eeuw verspreid als kasteeltuinkoe en parkkoe. Een deel van de Brunninkhuizen is door textielfabrikant Jannink omgevormd tot een parkachtig landschap. De natuurboerderij krijgt Lakenvelderzoogkoeien, waarbij eigen stro gebruikt wordt in de potstal en vaste mest wordt gebruikt voor de akkers en de weiden. Doel: mooie natuur, mest voor spelt en als nevenproduct lederproducten en natuurvlees.

set-1-Gezondheid-dichtbij-iconsset-stappenplay-05Gezondheid-dichtbij-iconsset-stappenplay-08

Skybox

Naast het infocentrum komt een skybox die uitziet over het oude cultuurlandschap van Landgoed “Oude Brunninckhuis”,  de bron, de natuurweiden en de oude ‘vergeten’ gewassen. In de skybox zijn mogelijkheden  voor diverse activiteiten voor partners, zoals kookworkshops van producten van de natuurboerderij, schilderworkshops, lezingen, trainingen en heisessies. Er is een inpandige Lakenvelderstal.

set-1-Gezondheid-dichtbij-iconsset-stappenplay-09Gezondheid-dichtbij-iconsset-stappenplay-10

Vlasproject

Vlas werd in de buurtschap Brunninkhuizen verbouwd tot medio 19e eeuw. Namen als de Vlasreuten (Nutter) en de Broak doen hieraan herinneren. Een oude braak stond in de schuur van erve De Meerbeke, tevens was hier de koren-oliemolen van de Brunninkhuizen. Oude vlasrassen Saskia/Natasja worden ingezet. Van de vlasvezel wordt kleding gemaakt en van het vlaszaad persoonlijke verzorgingsproducten.

set-1-Gezondheid-dichtbij-iconsset-stappenplay-11Gezondheid-dichtbij-iconsset-stappenplay-12

Aardappelproject

Aardappelen werden hier vroeger  tot 1955 verbouwd veelal langs de rand van de akker. Een aardappelkelder, kookhok en aardappelkuilen waren o.a. te vinden op erve Schabos. Het verbouwen van aardappelen naast graan creëert een biotoop voor verdwenen fauna in de Brunninkhuizen, zoals de Ortolaan en de Grauwe Gors. Oude rassen zoals Eigenheimer en Rode Star worden op hele kleine schaal geteeld, voor consumptie.

Meer informatie

Over onze projecten is gepubliceerd: 02-09-2017. RTV Oost, televisie, Overijssel Vandaag Bekijk de uitzending hier 20-08-2017  RTV Oost radio, Ziezo zondag, gesproken column Sabine Uitslag. Beluister de gesproken column 22-08- 2017 Weekblad, Op en Rond de Essen (artikel is inhoudelijk gelijk aan 27-07-2017 Dinkelland Visie) Lees het artikel uit Op en Rond de Essen 22-07-2017
Lees verder...
Als de natuurboerderij is gerealiseerd zal het project Gezondheid Dichtbij Beleving gestalte krijgen. Het is een recreatief programma van grond tot mond, met onder andere fietsroute langs de akkers en Gezondheid Dichtbij keurmerk bakkers, waarbij men bij de bakkers een GD product kan nuttigen een belevingsbakkerij een infocentrum met rondleidingen voor groepen bij de natuurboerderij
Lees verder...
Nu het stadium van research en development gepasseerd is, gaat het graanproject van natuurboerderij Brunninkhuizen van start met drie verschillende deelprojecten. Een natuurboerderij Brunninkhuizen, als pilotproject voor het keurmerk Gezondheid Dichtbij. Start: september 2018. De start betreft marktonderzoek, marketingplan, maken van teeltcontracten, opstellen van teeltplannen, leren telen, uittesten van teeltmachines, uittesten van graanverwerkingsmachines, het maken
Lees verder...
Op 29 juni 2017 heeft Stichting Gezondheid Dichtbij een themadag “Naar een nieuwe economie van duurzaamheid en gezondheid” gehouden, waarbij o.a. het belang van preventieve gezondheid en daarmee het eten van  gezond voedsel  centraal stond. Tevens werd een nieuw verdienmodel voor boeren gepresenteerd. Monique Sleiderink, presentatrice van RTV Oost was dagvoorzitter. Presentaties zijn gedaan door
Lees verder...
De natuurboerderij is in het tweede kwartaal van 2017 als eindafstudeeropdracht door vijf studenten van de Wageningen Universiteit (WUR) doorgerekend. Men is er vanuit gegaan dat bij de start van de nieuwe Natuurboerderij Brunninkhuizen, met een gesloten systeem zal worden gewerkt op basis van 17 ha akkerland  en 25 ha (natuur) grasland met als start
Lees verder...
Stichting Gezondheid Dichtbij heeft een nieuw verdienmodel bedacht, dat voor iedere beroepsgroep geschikt is. Ze wil hiermee starten in de landbouw, waarbij boeren een eerlijke prijs verdienen. Hierbij hebben: Stoppende boeren hebben weer toekomst Boeren in een natura 2000 gebied hebben kansen Kleine boeren hebben werk Landbouwsubsidies kunnen afgeschaft worden Strenge regelgeving kan versoepeld worden.
Lees verder...
De buurtschap Brunninkhuizen wordt voor het eerst genoemd in 1385. Na het ontstaan van de Duitse grens rond 1400  valt de buurtschap uiteen in het nu Duitse Halle en de Brunninckhuizen. Brunninkhuizen omvat het huidige deel van Hezingen vanaf het heideveld tot aan rivier de Dinkel en bestond uit 5 boerderijen, te weten Schabos, Meerbeke,
Lees verder...
Voedsel voor preventie en genezing inzake gezondheid dat is wat we willen. Dr. Luud Gilissen, senior onderzoeker van de WUR (Wageningen Universiteit & Research)  geeft aan dat het huidige voedsel, dat gemaakt wordt door 10 organisaties in de hele wereld hoofdzakelijk process food is. Process food is o.a. de oorzaak van vele chronische ziekten bij
Lees verder...
De natuurboerderij gaat op natuurlijke wijze werken als zijnde biologisch onder eigen merk. De natuurboerderij heeft zelf geen gronden en is afhankelijk van grond van andere vaak kleine boeren/ grondeigenaren op basis van onder andere teeltcontracten op agrarisch natuurbeheergronden. De teeltcontracten zullen nageleefd moeten worden, of door derden worden uitgevoerd. Het is ondoenlijk om al
Lees verder...