De natuurboerderij gaat op natuurlijke wijze werken als zijnde biologisch onder eigen merk. De natuurboerderij heeft zelf geen gronden en is afhankelijk van grond van andere vaak kleine boeren/ grondeigenaren op basis van onder andere teeltcontracten op agrarisch natuurbeheergronden. De teeltcontracten zullen nageleefd moeten worden, of door derden worden uitgevoerd. Het is ondoenlijk om al deze kleine grondeigenaren te vragen om SKAL gecertificeerd te worden, daarom kan de natuurboerderij niet officieel biologisch zijn. Daarom zal er van grond tot mond vermarkt moeten worden, om de juiste prijsstelling te verkrijgen. Note: Een natuurboer kijkt in het landschap en hoe deze eruit moet komen te zien en past daar de bedrijfsvoering op aan.

Terug naar home