De natuurboerderij is als eindafstudeeropdracht door vijf studenten van de Wageningen Universiteit (WUR) doorgerekend. Men is er vanuit gegaan dat bij de start van de nieuwe Natuurboerderij Brunninkhuizen, met een gesloten systeem zal worden gewerkt op basis van 17 ha akkerland  en 25 ha (natuur) grasland met als start 20 koeien. Daarna zal het worden uitgebreid naar 90 zoogkoeien, 60 ha grasland en 50 ha akkerland.

Hierbij is onder meer geconcludeerd dat het gewenste gesloten systeem, nooit helemaal gesloten kan zijn, vanwege afvoer van mineralen voor menselijke consumptie. Hierdoor zal de natuurboerderij naast eigen stro en mest, altijd stro en mest moeten blijven aanvoeren.

Note: Gebruik van menselijke mineralen op de akker om de kringloop te sluiten is niet gewenst vanwege residu van hormonen en  medicijnen.


Terug naar home