Doelstelling
Stichting Gezondheid Dichtbij heeft tot doelstelling “Het aanbieden en bevorderen van eerlijke gezonde duurzame producten en faciliteiten ten behoeven van welzijn en gezondheid van mens, natuur, milieu, gewas, dier en organisatie. Hierbij is het ontwikkelen, behouden ervaren en uitdragen van natuur en cultuurhistorie het vertrekpunt, evenals het klimaat. Het betreft een uitrolconcept.

Betekenis voor kleine boeren/stoppende boeren
Stichting Gezondheid Dichtbij, welke is opgericht in 2012, kent geen winstoogmerk. De stichting streeft naar “een nieuwe economie van duurzaamheid en gezondheid” met een project dat een oplossing kan bieden voor de PAS, het stikstofprobleem. De basis van het project start bij de bodem van de aarde, met nieuwe kansen voor o.a. stoppende boeren, kleine boeren, boeren in Natura 2000 gebieden. De boeren krijgen een nieuw verdienmodel op basis van grond en arbeid. Dit middels samenwerkingscontracten met nieuw te realiseren Gezondheid Dichtbij natuurboerderijen (die zelf geen grond hebben), waarbij het cultuurhistorisch erfgoed van de kleine boer voor de toekomst blijft behouden. De GD natuurboerderij werkt op basis van kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw voor eerlijke, duurzame, regionale, eerste levensbehoeften voor gezondheid en welzijn van de mens.

Gezondheid Dichtbij waarde-creaties
De Gezondheid Dichtbij gewassen en rassen worden bepaald door de cultuurhistorie van de streek voor 1955. Dit om een biotoop te creëren voor verdwenen flora en fauna. Zo worden in Twente oude granen spelt, haver en rogge met een klein areaal vlas en aardappelen verbouwd en op natuurweiden worden Lakenvelderrunderen of heidekoeien ingezet. Dit totaalproject wordt onderverdeeld in deelprojecten om samen met de juiste organisaties het project in de markt te zetten, waardoor het bijdraagt aan klimaat door CO² verlaging, vermindering stikstof, schoon water zonder bestrijdingsmiddelen, preventieve gezondheid van de mens, uitbreiding van natuur, cultuurhistorie, circulaire economie, samenwerkingseconomie en een zelfmaakeconomie. Naast deze waardecreaties zal er duurzaam voedsel (voor o.a. preventieve gezondheid), duurzame kleding, duurzame lederproducten en duurzame persoonlijke verzorgingsproducten worden geproduceerd. Er zal worden samengewerkt in horizontale en verticale Gezondheid Dichtbij ketens om te komen tot duurzame Gezondheid Dichtbij keurmerk-consumenteneindproducten. Het verdienmodel voor het totaalconcept wordt onderzocht.

De start vindt plaats in de vergeten Twentse buurtschap Brunninkhuizen (nu Hezingen, 5 km vanaf Ootmarsum) op het infocentrum Landgoed Oude Brunninckhuis.

"Naar een nieuwe economie van duurzaamheid en gezondheid."

PROJECT MET DEELPROJECTEN

set-1-Gezondheid-dichtbij-iconsset-stappenplay-16-01Gezondheid-dichtbij-iconsset-stappenplay-02

Infocentrum

Gezondheid Dichtbij Infocentrum
Landgoed Oude Brunninckhuis vormt de basis van het Gezondheid Dichtbij project met deelprojecten. Hier wordt een Gezondheid Dichtbij infocentrum, heisessie-, vergader- en cursuslocatie gecreëerd voor Gezondheid Dichtbij B.V. waar alle (deel-)projecten van grond tot consument met extra waardecreaties door deelnemende organisaties zichtbaar worden gemaakt met cultuurhistorie (en archeologie) als vertrekpunt.

set-1-Gezondheid-dichtbij-iconsset-stappenplay-03-spelt-haverGezondheid-dichtbij-iconsset-stappenplay-04

Graanproject

Oude rassen granen zoals Oberkulmer rotkorn spelt, Aaltense troshaver en Sint Jansrogge worden geteeld op (agrarische natuur-) gronden op basis van samenwerkingscontracten met kleine boeren, stoppende boeren en andere grondeigenaren. Dit graan voor preventieve gezondheid wordt op Gezondheid Dichtbij natuurboerderijen verwerkt en via Gezondheid Dichtbij bakkers in de markt gezet. Het stro wordt gebruikt voor het natuurrunderproject.

set-1-Gezondheid-dichtbij-iconsset-stappenplay-07Gezondheid-dichtbij-iconsset-stappenplay-06

Natuurrunderproject

Oude Nederlandse rassen natuurrunderen o.a. Lakenvelderrund, Blaarkop, Witrug, Brandrode rund of heidekoe worden (in Nederland) ingezet voor het ontwikkelen en onderhouden van natuurweiden. De potstalmest wordt gebruikt op weiden ten behoeve van weidevogels en op de akkers van het graanproject. De runderen krijgen natuurgras als voedsel en alternatieve geneeswijze bij ziekte. Nevenproduct natuurvlees, leder en hoorns.

set-1-Gezondheid-dichtbij-iconsset-stappenplay-09Gezondheid-dichtbij-iconsset-stappenplay-08

Vlasproject

Vlas hoort in het oude landschap. Oude blauwbloeirassen die zelf vermeerderd worden, worden in Twente ingezet (bekend tot in de 19e eeuw) ten opzichte van witbloei in Friesland. Vlas kan 1x in de 6 jaar op dezelfde grond worden geteeld. Van het vlaszaad (=lijnzaad) worden persoonlijke verzorgingsproducten, zoals shampoo, gezichtcrème en zeep gemaakt; van de vlasvezel (vlasstro) natuurlijke kleding, net zoals vroeger linnen.

set-1-Gezondheid-dichtbij-iconsset-stappenplay-11Gezondheid-dichtbij-iconsset-stappenplay-10

Aardappelproject

Oude rassen aardappelen zullen op kleine schaal naast graan worden geteeld, om een weer biotoop te creëren voor verdwenen fauna, zoals de Ortolaan en de Grauwe Gors en schaarse fauna. De oude rassen aardappelen worden niet bespoten met bestrijdingsmiddelen, maar bij ziekte geklepeld. De aardappelen worden als pootaardappel gebruikt voor uitbreiding van het areaal oude rassen. Overgebleven aardappelen worden ingezet voor de horeca.

Meer informatie

“Gezondheid Dichtbij beleving” is een recreatief programma van grond tot mond, ten behoeve van het graanproject van Stichting Gezondheid Dichtbij. Dit om toerisme te bevorderen langs de Gezondheid Dichtbij akkers, het Gezondheid Dichtbij infocentrum,  de Gezondheid Dichtbij natuurboerderij Brunninkhuizen en een Gezondheid Dichtbij belevingsbakkerij. Met een fietsroute langs de regionale ambachtelijke Gezondheid Dichtbij keurmerk bakkers,
Lees verder...
Na de themadag op 29 juni 2017 heeft de LAG werkgroep van Leader Noord-Oost Twente gemeend dat Gezondheid Dichtbij Natuurboerderij Brunninkhuizen in aanmerking komt voor een Leader-subsidie (POP 3) van Europese Unie met gemeente Tubbergen samen. Deze financiën zijn in augustus 2018 toegekend voor het project “Natuurboerderij Brunninkhuizen, een graanproject. Duurzaamheid en gezondheid van grond
Lees verder...
Op 29 juni 2017 heeft Stichting Gezondheid Dichtbij een themadag “Naar een nieuwe economie van duurzaamheid en gezondheid” gehouden, waarbij o.a. het belang van preventieve gezondheid en daarmee het eten van  gezond voedsel  centraal stond. Tevens werd een nieuw verdienmodel voor boeren gepresenteerd. Monique Sleiderink, presentatrice van RTV Oost was dagvoorzitter. Presentaties zijn gedaan door
Lees verder...
De natuurboerderij is in het tweede kwartaal van 2017 als eindafstudeeropdracht door vijf studenten van de Wageningen Universiteit (WUR) doorgerekend. Men is er vanuit gegaan dat bij de start van de nieuwe Natuurboerderij Brunninkhuizen, met een gesloten systeem zal worden gewerkt op basis van 17 ha akkerland  en 25 ha (natuur) grasland met als start
Lees verder...
Stichting Gezondheid Dichtbij heeft van de Provincie Overijssel een subsidie “Erfgoed het verhaal van Overijssel” toegekend gekregen voor een informatiecentrum, boek, wandel- en fietsroute ten behoeve van bekendheid en informatie over archeologie en cultuurhistorie in de vergeten buurtschap Brunninkhuizen. De bedoeling is dat dit project eind juni 2020 is gerealiseerd. Terug naar home
Lees verder...
Voedsel voor preventie en genezing inzake gezondheid dat is wat we willen. Dr. Luud Gilissen, senior onderzoeker van de WUR (Wageningen Universiteit & Research)  geeft aan dat het huidige voedsel, dat gemaakt wordt door 10 organisaties in de hele wereld hoofdzakelijk process food is. Process food is o.a. de oorzaak van vele chronische ziekten bij
Lees verder...
Stichting Gezondheid Dichtbij is bij Europarlementariër mevr. Annie Schreijer-Pierik op bezoek in Brussel geweest. Foto: Annette Brunninkhuis-Weersink en Annie Schreijer.-Pierik. Terug naar home
Lees verder...
Stichting Gezondheid Dichtbij heeft een gediplomeerd natuurboer op het hoogste niveau. Bestuurslid Annette heeft in 2016 de opleiding professioneel natuurboer niveau 3 “zelfstandig professioneel natuurondernemer” behaald. Daarbij behoort de stichting tot de eerste 11 professionele natuurboeren van Nederland op dit niveau. Terug naar home
Lees verder...