De buurtschap Brunninkhuizen wordt voor het eerst genoemd in 1385. Na het ontstaan van de Duitse grens rond 1400  valt de buurtschap uiteen in het nu Duitse Halle en de Brunninckhuizen. Brunninkhuizen omvat het huidige deel van Hezingen vanaf het heideveld tot aan rivier de Dinkel en bestond uit 5 boerderijen, te weten Schabos, Meerbeke, Roepe, Liphuys en Brunninkhuis (Bronninckhuis). De boeren bleven samenwerken met de boeren in de Duitse buurtschap Halle zelfs tot begin 2000. In 1601 wordt de Brunninkhuizen met Hezingen als buurtschap genoemd.

In 1665 wordt er gesproken over Hezingen in plaats van Brunninkhuizen en is dan samengevoegd met de naburige buurtschap Hezingen. In tegenstelling tot de rest van Hezingen blijft de voormalige buurtschap Brunninkhuizen op de stad Ootmarsum, nu gemeente Dinkelland georiënteerd.

Dit deel is eigenlijk niemandsland. Je hoort niet bij Ootmarsum en niet echt bij gemeente Tubbergen.

Terug naar home